Teaching Staff

Department wise List of Teaching Staff

Sr. No.

Name of the Teacher

Qualification

Designation

Department

1

Vd. Jyoti Mukesh Rathi

M.D.(Samhita)

Reader

Samhita

2

Vd. Santosh Kishor Gurav

M.D.(Samhita)

Lecturar

Samhita

3

Shri Ashutosh Dinanath Mishra

Shastri (M.A.Sanskrit)

Lecturar

Samhita

4

Vd. Rakhi Ram Kulkarni

M.D. (RachnaSharir)

Professor

Sharir Rachana

5

Vd. Swati Dhanraj ji Bhingare

M.D.(RachnaSharir)

Lecturar

Sharir Rachana

6

Vd. Komal Bharat Borhade

M.D.(Rachna Sharir)

Lecturar

Sharir Rachana

7

Dr. Omprakash Narsing Dube

M.D.Sch.(Kriya Sharir)

Professor

Kriya Sharir

8

Vd. Sulbha Jagdish Bhosale

M.D.( Kriya Sharir)

Professor

Kriya Sharir

9

Vd Sanita Anjayya Eppalpalli

M.D.(Kriya Sharir)

Lecturar

Kriya Sharir

10

Vd.Shridhar Jakuji Darekar

Ayurved Parangad Dravyaguna

Professor

Dravyaguna

11

Vd. Dhanya R

M.D.Dravyaguna

Lecturar

Dravyaguna

12

Vd Vaishali Khatale

M.D.Dravyaguna

Lecturar

Dravyaguna

13

Vd. Sarita Pramod Pasi

M.D. Rassharstra & Bhaishjya Kalpana

Reader

Rasashastra & Bhaishjya Klapana

14

Vd Amit Chhagan firke

M.D. Rassharstra

Lecturar

Rasashastra & Bhaishjya Klapana

15

Dr. Hemlata Harish Shende

M.D.Kaychikitsa

Professor

Agad Tantra

16

Vd. Sameeksha Santosh Gurav

M.D. Rassharstra

Lecturar

Agad Tantra

17

Vd. Sanjivani Ambadas Kavale

M.D.Kaychikitsa

Reader

Swastha

18

Vd Pooja Dilip Nalavade

M.D.Kaychikitsa

Lecturar

Swastha

19

Vd. Dhananjay Vittal Hange

M.D. Rognidan

Reader

RogNidan

20

Vd. Shashikala Shyamlal Prajapati

M.D.Kaychikitsa

Lecturar

RogNidan

21

Vd. Manishkumar Shrikant Yadav

M.D.Rognidan

Lecturar

RogNidan

22

Dr. Rujuta Omprakash Dube

M.S.Gynac & Obstretics

Professor

Stree Rog & Prasuti Tantra

23

Vd. Ulka Dhairyasheel Khatal

M.S.Gynac & Obstretics

Lecturar

Stree Rog & Prasuti Tantra

24

Vd. Dhavala Ketan Diwam

M.D.Kaumarbhritya

Reader

Balrog

25

Vd. Nitesh Indramani Shukla

M.D.Kaychikitsa

Lecturar

Balrog

26

Vd. Muljibhai Manilal Makawana

M.D.Basic Priciples

Professor

Kaychikitsa

27

Vd. Trupti Prashant Bajpai

M.D.Kaychikitsa

Reader

Kaychikitsa

28

Vd. Kavita Ramchandra Ugale

M.D.Kaychikitsa

Lecturar

Kaychikitsa

29

Vd. Vishal Bhagwanrao Kurhe

M.D.Kaychikitsa

Lecturar

Kaychikitsa

30

Vd. Parul Ketan Shah

M.D.Kaychikitsa

Reader

Panchkarma

31

Vd. Sachin Kushalrao Kudmate

M.D.Kaychikitsa

Lecturar

Panchkarma

32

Vd. Shivnarayan Ramsurat Dube

BAMS

Professor

Shalya Tantra

33

Vd. Darshana Punamchand Ramole

M.S.Shalya Tantra

Lecturar

Shalya Tantra

34

Vd. Jyoti Shivdas Patil

M.S.Shalakya Tantra

Reader

Shalakya Tantra

35

Vd. Vijaykumar Malind Gupta

M.S.Shalakya Tantra

Shalakya Tantra

Dravyaguna